PRIVACY POLICY EN COOKIESTATEMENT

Met onze privacy policy beschermen we uw persoonsgegevens. We laten u weten welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we uw gebruikerservaring verbeteren als u de website bezoekt. Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast.

Op www.chocoladry.com kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.

Doeleinden van gebruik

Chocoladry Handmade Chocolate Creations (hierna ook: Chocoladry) verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling en de uitvoering van overeenkomsten met u. Chocoladry gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Chocoladry gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Aanpassen Persoonsgegevens

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Contact

Als u wenst te reageren op onze privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:

Chocoladry Handmade Chocolate Creations
Postbus 84049
2508 AA Den Haag
E: info@chocoladry.com